sep 132013
 

Slovenské súdy postupujú dvoma odlišnými postupmi.

 1)      Exekučný súd (súd, ktorý rozhoduje o výkone exekúcie) posúdi, či možno cudzie rozhodnutie vykonať na území Slovenskej republiky. Cudzí exekučný titul uzná príslušný súd tak, že vydá poverenie na vykonanie exekúcie (§ 42

viac

mar 252013
 

 Dňa 28.2.2013 sa zúčastnil Exekútorský úrad Seminára k Aktuálnym otázkam postavenia súdneho exekútora s akcentom na rekodifikáciu civilného práva procesného konanom v Hoteli Sheraton v Bratislave .

Konferencia bola predovšetkým venovaná rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a pripravovanej novelizácii Exekučného poriadku

viac