apr 082016
 
Plánovaná dražba pozemkov v Skalici

 Exekútorský úrad v Bratislave pripravuje dražbu pozemkov v Skalici v časti Koziny – orná pôda vo výmere 570 m2 a vinice vo výmere 790 m2. Termín dražby zatiaľ nebol určený. Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad pod … viac

okt 122015
 

Exekútorský úrad JUDr. Kamil Líška Vám dáva do pozornosti možnosť pridať sa do nášho tímu.

Pracovná náplň zahŕňa: vyhotovovanie dokumentov súvisiacich s exekučným konaním, lustrácia a predaj majetku, vymáhanie pohľadávok, dražby, výpočet úrokov, kontrola spisov, komunikácia s úradmi a účastníkmi … viac

júl 232014
 
Novela Exekučného poriadku účinná od 1.júna 2014

Novelou zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov sa zavádzajú najmä tieto zmeny:

  •  Zavádza sa pojem drobná exekúcia, za ktorú sa považuje vymáhanie peňažnej pohľadávky, ktorá ku

viac