Náš úrad

 

Od roku 2008, kedy vznikol náš exekútorský úrad, veriteľom vraciame, čo im patrí. Vymáhame pohľadávky. Dlžníkov zbavujeme dlhu, keď sa ho inou formou nemohli alebo nechceli zbaviť. Spravujeme viac ako 26 300 spisov.

Personál úradu

kolektív exekútorského úraduExekútorský úrad pre nás znamená tím ľudí. V našom tíme je nás takmer 40.  Je to dostatočný počet na to, aby sme zodpovedne spravovali pohľadávky klientov v administratívnej rovine ako aj v teréne na výjazdoch za dlžníkmi aj mimo Bratislavy v rámci celého Slovenska.

Súdny exekútor

Súdny exekútor JUDr. Kamil Líška vykonáva exekučnú prax 15 rokov. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Najskôr pôsobil ako právny asistent exekútora, neskôr ako exekútorský koncipient a v súčasnosti ako súdny exekútor.

Zamestnanci

Najodbornejšiu prácu vykonávajú exekútorskí koncipienti s právnickým vzdelaním, ktorých je 10. Koncipientov dopĺňa trojica ďalších zamestnancov a 25 študentov (z toho 19 študentov práva).

 

Prečo zveriť vaše pohľadávky nášmu úradu?

 

  • zamestnanci exekútora kontaktujú dlžníkov aj telefonicky a formou SMS, čo prispieva k vyššej vymožiteľnosti pohľadávok
  • osobné výjazdy za dlžníkmi sú samozrejmosťou, čo tiež zvyšuje vymožiteľnosť
  • exekučný softvér na mieru nám odľahčuje administratívu, môžeme sa naplno venovať samotnému vymáhaniu
  • je možné zriadiť vzdialený prístup klienta do vybranej časti exekučného softvéru
  • vášho zodpovedného zamestnanca informujeme o podstatných skutočnostiach elektronicky
  • dôverujú nám banky, poisťovne, leasingové, splátkové, úverové a nadnárodné spoločnosti
  • poloha v centre Bratislavy dáva na dosah centrály bánk a orgány verejnej správy
  • vymožené prostriedky zasielame bezodkladne na účet klienta
  • poradenstvo v otázkach exekúcie poskytujeme zadarmo

 

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Navštívte nás osobne. Dohodnite si stretnutie priamo s exekútorom na tel. +421 -2- 546 30 654.