jún 172015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor, pripravuje predaj ornej pôdy vo výmere 630 m2 v katastrálnom území obce Lužianky (okres Nitra). Ex 836/2012

Pre bližšie informácie kontaktujte Exekútorský úrad na tel. čísle: 0948226740 alebo emailom na: … viac

okt 232014
 

Ponúkame na Garáž pre osobné vozidlo v Bánovciach nad Bebravou, v katastrálnom území obce Bánovciach nad Bebravou.  Zapísanú na LV 3512 v podiele 1/1.

Bližšie info Vám poskytneme na tel: 0948 226 740.

LV č. 3512                                                                 Okres: Bánovce nad … viac