jún 172015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor, pripravuje predaj ornej pôdy vo výmere 630 m2 v katastrálnom území obce Lužianky (okres Nitra). Ex 836/2012

Pre bližšie informácie kontaktujte Exekútorský úrad na tel. čísle: 0948226740 alebo emailom na: novotna@exekutorliska.sk

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)