okt 122015
 

Exekútorský úrad JUDr. Kamil Líška Vám dáva do pozornosti možnosť pridať sa do nášho tímu.

Pracovná náplň zahŕňa: vyhotovovanie dokumentov súvisiacich s exekučným konaním, lustrácia a predaj majetku, vymáhanie pohľadávok, dražby, výpočet úrokov, kontrola spisov, komunikácia s úradmi a účastníkmi … viac

feb 132014
 

K dnešnému dňu sa k vyhláseniu pripojilo 213 exekútorských úradov.

Vzhľadom na posledné novelizácie Exekučného poriadku došlo k situácii, kedy
väčšina exekútorov rieši alarmujúci stav finančného zabezpečenia chodu
exekútorských úradov. Exekútor namiesto vykonávania svojej obvyklej odbornej
činnosti venuje prevažnú časť … viac

nov 112013
 
NOVINKY NA WEBE EXECUTOR.SK

Počas fungovania webu Executor.sk, ste nám adresovali množstvo otázok, ktoré sa obsahom v mnohých prípadoch zhodovali. Preto Vám prinášame novú sekciu v Poradni, „Pýtate sa nás„, v ktorej sme zosumarizovali  Vaše najčastejšie otázky o exekúciach.

Sekcia je … viac

apr 152013
 
Nové zmeny a funkcie na Executor.sk

Počas uplynulých dní sme sa na našej stránke zamerali na intuitívny vzhľad stránky a zlepšenie funkcií a informácií ohľadne exekúcií. Tieto zmeny prinášajú nové funkcie, modernejší, prehľadnejší, jednoduchší prehľad článkov ohľadne exekúcií a súvisiacich vecí. Medzi najdôležitejšie vylepšenie patrí možnosť … viac