feb 132014
 

K dnešnému dňu sa k vyhláseniu pripojilo 213 exekútorských úradov.

Vzhľadom na posledné novelizácie Exekučného poriadku došlo k situácii, kedy
väčšina exekútorov rieši alarmujúci stav finančného zabezpečenia chodu
exekútorských úradov. Exekútor namiesto vykonávania svojej obvyklej odbornej
činnosti venuje prevažnú časť svojho pracovného dňa krízovému manažmentu,
aby dokázal zachrániť svoj úrad pred krachom. Exekútori sú nútení prepúšťať
zamestnancov, vypovedávať nájmy podnikateľských priestorov, niektorí dokonca
požiadať banky o úver na financovanie úradu. Nakoľko exekútorský úrad
financuje súdny exekútor plne zo svojich vlastných peňazí bez napojenia na
štátny rozpočet, nie je za súčasnej právnej úpravy možné udržať úrady s
počtom zamestnancov potrebným na riadny výkon exekučnej činnosti. Vzhľadom
na tieto závažné skutočnosti vzniká otázka, akým smerom sa bude uberať už aj
tak nízka vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike.

Exekútorský úrad JUDr. Kamila Líšku sa pripája k vyhláseniu súdnych exekútorov.

Znenie vyhlásenia 46 súdnych exekútorov Košického a Prešovského samosprávneho kraja:

 CELY TEXT NA STIAHNUTIE

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)