Poradňa

 

klávesnicaExekučné konanie so sebou prináša množstvo zložitých úkonov. Tie vedú k situáciám, kde zákon predpokladá rôzne možnosti pre reakciu účastníkov exekučného konania. V tejto časti nájdete vysvetlenie sporných otázok, postupov pri jednotlivých spôsoboch exekúcie ako aj rady, ako reflektovať na úkony exekútora z pozície dlžníka alebo veriteľa. Jedná sa o nezáväzný výklad právnych noriem. Na tieto informácie sa nemožno odvolávať ani ich nemožno považovať za právne rady.

Otázky, nejasnosti, názory a námety na články do poradne nám môžete posielať prostredníctvom formulára nižšie alebo na email urad@exekutorliska.sk.

.

Výpočet zrážok zo mzdy Výpočet dôchodkového veku Výpočet čistej mzdy

.

Najčastejšie otázky:

.

Napíšte nám Vaše komentáre:

  6 komentárov to “Poradňa”

 1. Dobrý deň.Potrebovala by som radu..
  Máme menší problém. priatelovy pred krátkym časom prišiel list s exekucie s tým že ho vyzýva k zaplateniu 2 350 e. Volali sme do kancelárie exekutorovy, kde sme sa mali záujem dohodnúť na splátkovom kalendári. Lenže sme sa dohodli s jedným pánom že ked pošleme žiadosť emailom, pošlú to do BA a rozhodnutie príde do 3 dní.. o 3 dni nato som volala na iné čislo ( do tej istej kancelárie) kde mi povedali že suma na ktorej sme sa dohodli s jej kolegom je malá a že rozhodnutie nepríde skorej ako týždeň, keď som volala včera na 3 čislo, tam mi povedali že mám čakať 2 týždne či to schvália.. Priateľ ma zablokovaný účet čiže nemohol zaplatiť ďalšie 2 požičky,do teraz rozhodnutie neprišlo, keď volám do kancelárie pána exekútora tak mi nedvíhaju a domov nám chodia listy do vlastných rúk od okresného súdu.. Čo máme prosím vás robiť? už sme zúfali.. Každý hovorí niečo iné.. Samozrejme o exekucií sme sa dozvedeli až keď zablokovali účet a o 3 dni nato prišiel papier o zaplatení.. žiadne upomienky, nič.. Veľmo pekne ďakujem za odpoveď 🙂

  • Dobrý deň pani Karaková,

   v prvom rade si treba uvedomiť, že za vzniknutú situáciu si väčšinou dlžník môže sám. Nie je povinnosťou veriteľa vyzývať dlžníka na zaplatenie a je v právomoci exekútora zablokovať majetok dlžníka predtým, ako mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie. Potom, ako súd rozhodne o povinnosti dlžníka plniť, má každý veriteľ právo sa obrátiť na exekútora v prípade, že dlžník svoju povinnosť stanovenú súdom nesplní.

   Takisto by som si Vás dovolil upozorniť na to, že existencia iných dlhov povinného nie je dôvodom na akékoľvek úľavy, ani dôvodom na iný, než štandardný postup pri exekúcii.

   Ohľadom možnosti uzatvoriť splátkový kalendár Vám odporúčam prečítať si článok na túto tému v našej poradni. Pokiaľ by ste aj potom mali nejaké nezodpovedané otázky, pokojne nás kontaktujte opäť:

   http://www.executor.sk/2013/11/25/7-je-exekutor-povinny-s-dlznikom-uzatvorit-splatkovy-kalendar/

   Ďakujeme za otázku.

 2. Dobry den,chcela by som sa opytat ako to je s exekuciou a trvalym pobytom. Ja som mala niekolko rokov trvaly pobyt u babky,kde som nikdy nebyvala a nebola som nikde vedena ako vlastnim ani spoluvlastnik bytu. Babka pred par mesiacmi zomrela a za byt roky nebolo platene najomne ani energie a teraz mam ja na ucte exekuciu na zaklade toho,ze som tam mala par rokov trvaly pobyt. Je mozne len na zaklade toho siahnut na moj majetok? Okrem toho ziadne upovedomenie o zacati exekucie som nedostala, nakolko mi bytovy podnim expedoval vsetky zasielky ohladne exekucie na dany babkin byt, kde uz min.dva roky trvaly pobyt nemam vedeny. Dakujem za odpoved

  • Dobrý deň,

   na Vašu otázku by sme dokázali odpovedať iba po predložení relevantných podkladov.
   Vo všeobecnosti však platí, že trvalý pobyt je „iba evidenčný úkon“ a nezakladá automaticky žiaden vlastnícky právny vzťah medzi obydlím a tým, kto v ňom býva.
   Bytové družstvá/spoločenstvá vlastníkov bytov v prípade nedoplatkov za úhrady spojené s bytom využívajú prednostne zákon o dobrovoľných dražbách a speňažujú tak záloh (byt s nedoplatkami) na dražbe, z výťažku ktorého si uspokojujú svoje pohľadávky z nedoplatku.
   V prípade, že by bytové družstvo/spoločenstvo vlastníkov bytov nepristúpilo k dobrovoľnej dražbe, má už potom iba možnosť vymáhať dlh súdnou cestou a na základe rozhodnutia súdu následne viesť exekúciu proti tomu, kto bol v rozhodnutí súdu označený ako odporca (osoba zaviazaná plniť).

   Ďakujeme za otázku.

 3. Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať či môže exekútor kvôli mojim rodičom ( neplatičom) vstúpiť do môjho bytu a vymáhať elektroniku, spotrebiče a nábytok, pokiaľ som vlastníkom len ja a oni len majú u mňa trvalý pobyt.
  Ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň,

   v zmysle § 119 Exekučného poriadku, ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup.

   V zmysle ustanovenia § 55 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu, ktorým je Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Z.z.).

   Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky súdny exekútor neporuší žiadne zákonné ustanovenie vykonaním súpisu vecí nachádzajúcich sa v byte povinného (prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené), nakoľko pri výkone svojej činnosti vychádza z domnienky, že hnuteľné veci, ktoré má povinný vo svojej dispozícií, sú v jeho vlastníctve. V pochybnostiach platí, že tieto veci podliehajú exekúcií.

   V prípade, že výkon exekúcie postihne tretie osoby, prináleží týmto osobám právo brániť sa prostredníctvom excindačnej žaloby v súlade s § 55 Exekučného poriadku.

   Konanie o vylúčenie veci z exekúcie sa začína na návrh (§ 79 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku). V zmysle § 120 toho istého zákona sú účastníci konania povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhnú účastníci konania.

   Ďakujeme za Vašu otázku.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)