nov 252013
 

Súdny exekútor môže, ale nemusí uzatvoriť s povinným splátkový kalendár. Podľa § 56 ods. 9 Exekučného poriadku exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

Povinný má právo adresovať na exekútorský úrad žiadosť o splátkový kalendár, ktorý sa po vyhodnotení postúpi na vyjadrenie oprávnenému. Na to aby bol s povinným spísaný splátkový kalendár, musí byť súdnemu exekútorovi doručený písomný súhlas oprávneného. Zároveň musí súhlasné stanovisko prejaviť aj súdny exekútor. Skutočnosť, že povinný pohľadávku začal splácať v pravidelných splátkach a v dostatočnej výške, má významný vplyv na rozhodnutie o žiadosti. Po uzavretí splátkového kalendára, musia byť stanovené podmienky dodržané, pretože pri porušení (čo do výšky splátky alebo dodržania lehoty) sa opätovne pristupuje k vykonaniu exekúcie v plnom rozsahu. Zo zákona však súdny exekútor nie je povinný uzatvoriť s povinným splátkový kalendár.

  2 komentáre to “7. Je exekútor povinný s dlžníkom uzatvoriť splátkový kalendár?”

  1. Važeny pan Liška rada by som vedela za čo mi strhujete z vyplaty sumu 200 euro a rada by som sa s vami dohodla o splatkovy kalendár po 100 euro napíšte mi na emajlovu adresu zlatica.belisova@azet.sk dakujem

    • Dobrý deň pani Belisová,

      vzhľadom na povinnosť mlčanlivosti Vás budeme kontaktovať cez neverejnú časť nášho portálu.

      Ďakujeme, že ste sa nám prihlásili a prejavili záujem riešiť svoju pohľadávku.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)