jan 222016
 
Plánovaná dražba pozemkov v obci Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice!

Exekútorský úrad v Bratislave plánuje dražbu ornej pôdy vo výmere 590 m2, 241 m2 a 1059 m2. Pozemky sa nachádzajú v kat. území Horná Štubňa.

Pre viac informácií kontaktujte Exekútorský úrad pod sp.zn.: Ex 112/2009

na tel.č.: 02/54630654, 0948226740 alebo

e-mailom: novotna@exekutorliska.sk.

Ex 112-09 scan predávaných pozemkov

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)