feb 072016
 

Plánovaná dražba pivničného domu v Plášťovciach, okres Levice!

 

Exekútorský úrad v Bratislave pripravuje dražbu pivničného domu v obci Plášťovce, súpisné číslo 770. K rodinnému domu patria pozemky – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2 a záhrady vo výmere 640 m2. Termín dražby zatiaľ nebol stanovený. Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad pod sp.zn.: Ex 1143/2009 na tel.č. 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na: novotna@exekutorliska.sk.

DSC_0336

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)