sep 242014
 

 

Exekútorský úrad v Bratislave predal v dražbe rodinný dom v obci Plavecký Štvrtok, súpisné číslo 624. K rodinnému domu patria pozemky – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 304 m2. Dražba sa bude konala dňa 31.10.2014 o 10:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava.  Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutočnila dňa 13.10.2014 o 15:00 hod. v mieste predmetnej nehnuteľnosti. Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 34.900,- EURvýška zábezpeky je 17.450,- eur. Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad na tel.č. 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na: novotna@exekutorliska.sk.

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)