apr 082016
 

 Exekútorský úrad v Bratislave pripravuje dražbu pozemkov v Skalici v časti Koziny – orná pôda vo výmere 570 m2 a vinice vo výmere 790 m2. Termín dražby zatiaľ nebol určený. Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad pod sp.zn.: Ex 276/2008 na tel.č. 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na: novotna@exekutorliska.sk. Nový obrázek1 Nový obrázek2 Nový obrázek3 Nový obrázek4Nový obrázek

 

Vinice:

http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=11&lng=17.2263&lat=48.8209#/parcelsc(810957203)/detail?highlight=true

 

Orná pôda:

http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=13&lng=17.2273&lat=48.8202#/parcelsc(810957204)/detail?highlight=true

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)