Mar 152016
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška oznamuje, že dňa 18.03.2016 o 11.00 hod sa v priestoroch exekútorského úradu uskutoční dražba elektrotechnických zariadení:

  • TV Samsung UE40D6000TW s ovládačom

Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na sumu 119,50 EUR viac