mar 152016
 

TV2

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška oznamuje, že dňa 18.03.2016 o 11.00 hod sa v priestoroch exekútorského úradu uskutoční dražba elektrotechnických zariadení:

  • TV Samsung LE32B530P7W s ovládačom

Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na sumu 47,50 EUR s DPH.

Najnižšie podanie na dražbe uvedenej hnuteľnej veci  predstavuje sumu 47,50 EUR s DPH

– bližšie informácie získate na:

  • č.: 0948 226 740
  • email: novotna@exekutorliska.sk

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)