feb 272015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor, predal v dražbe nebytový priestor č.4-905 na 1.p vchod Holíčska 38, katastrálne územie Petržalka.

Dražba sa konala dňa 20.3.2015 o 10:00 hod. v exekútorskom úrade na Ul. 29. augusta 2, Bratislava. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutočnila dňa 12.3.2015 o 16:00 hod. v mieste predmetnej nehnuteľnosti. Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 67.800,- eur a výška zábezpeky je 33.900,- eur.

Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad na tel.č. 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na: runcakova@exekutorliska.sk.

Výbava: Vybavením bytu je všetko jeho vnútorné vybavenie a to: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV, TÚV), rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, vzduchotechnika, zvonček.

Nebytový priestor pozostáva zo štyroch prevádzkových miestností a príslušenstva, ktorým je vstupná chodba, hala (čakáreň) a kúpeľňa obsahujúca predsieň, miestnosť WC a miestnosť so sprchou. Technický stav nebytového priestoru možno označiť ako „nebytový priestor po čiastočnej rekonštrukcii“ s ohľadom na zabezpečenie súčasnej prevádzkovej funkcie kozmetického salóna s primerane vykonávanou údržbou. Vstupné dvere do nebytového priestoru sú plastové, doplnené o oceľové mreže. Ostatné dvere nebytového priestoru sú pôvodné s obnoveným farebným náterom plné alebo zasklené dyhované v oceľových montovaných zárubniach. Okná sú plastové s izolačným zasklením, doplnené o interiérové žalúzie. Vnútorné steny majú sadrové stierkové povrchové úpravy stien mimo sociálneho zázemia priestoru a jednej miestnosti, kde sú prevažne vápenné hladké omietky. Povrchy stropov sú so zníženým podhľadom z SDK kaziet mimo jednej miestnosti, miestnosti WC a sprchy. Povrchy podláh boli predmetom výmeny, prevažne keramická dlažba, v dvoch prevádzkových miestnostiach linoleum. Kúpeľňa pozostáva z predsiene s keramickým umývadlom s pákovou vodovodnou batériou, samostatnej miestnosti WC s WC misou kombi a samostatnej miestnosti so sprchovou vaničkou s pákovou vodovodnou batériou. Keramické obklady stien sprchy a predsiene pri umývadle. Tri prevádzkové miestnosti obsahujú pracovný pult s keramickým umývadlom s pákovou vodovodnou batériou vrátane keramických obkladov. Bytové jadro je betónové panelové. Vykurovanie nebytového priestoru je teplovodné z centrálneho zdroja, oceľovými panelovými radiátormi.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)