feb 192015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška predá v dražbe motorové vozidlo Citroen Nemo 1.4. HDi.  Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na 5.176,- EUR. Minimálne podanie je stanovené na 3.450,67 EUR.  Deň konania dražby je stanovený na 20.2.2015 o 10:00 v Bratislave v sídle Exekútorského úradu JUDr. Kamila Líšku.  Exekúcia č.:  34/2014

 

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)