apr 022015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška predal v dražbe náves Kogel. 

 

 

 

 

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)