feb 152015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška so sídlom v Bratislave  predal v dražbe motorové vozidlo Peugeot Partner 170C 1.9  D.   Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na 1.778,- €  Minimálne podanie bolo stanovené na 1.185,33 EUR !Deň konania opakovanej dražby je stanovený na 27.2.2015 o 10.00 hod  v sídle Exekútorského úradu JUDr. Kamil Líška.  Exekúcia č.: 682/2014

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)