feb 152015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška so sídlom v Bratislave  predal v dražbe motorové vozidlo IVECO Daily Unijet 65 C18.   Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na 12.312,- €. Minimálne podanie bolo stanovené na 8.208 EUR.  Deň konania dražby je stanovený na 27.2.2015 o 10.00 hod  v sídle Exekútorského úradu JUDr. Kamil Líška.  Exekúcia č.: 128/2014

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)