feb 152015
 

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor JUDr. Kamil Líška predal v dražbe motorové vozidlo Volkswagen Tiguan 2.0, rok výroby: 2010.  Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na  16.565,- €.  Minimálne podanie bolo stanovené na 11.043,33 EUR. Deň konania dražby je stanovený na 20.2.2015 o 10:00 v Bratislave v sídle Exekútorského úradu JUDr. Kamila Líšku.  Exekúcia č.:  4520/2013

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)