mar 052014
 

V zmysle prijatej novely Exekučného poriadku je od 1.11.2013 exekútor povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Oznámenie o skončení exekúcie zasielame povinnému na základe žiadosti.

  2 komentáre to “18. Musí mi exekútor vydať potvrdenie o skončení exekúcie povinnému?”

 1. ked som vyplatil exzekutora pred 3 tyzdnami a veritel nema este peniaze na ucte a uroky pokracuju dalej co by som mal robit respektivne aky cas ma exzekutor na to aby posla tu sumu veritelovy je tam nejaky cas urceny zo zakona a kto bude platit tie uroky to by ma zaujimalo ked exzekutor ma peniaze uz skoro mesiac na svojom ucte dakujem za odpoved

  • Dobrý deň prajem,

   zákon stanovuje dobu, do ktorej má exekútor povinnosť vyplatiť peniaze oprávnenému (ak nie sú dôvody, pre ktoré nemožno prijaté plnenie rozúčtovať) a tak isto zákon stanovuje, že plnenie uskutočnené k exekútorovi má rovnaké účinky, ako plnenie oprávnenému. Z tohto titulu sa nemusíte obávať, že Vám budú narastať úroky.

   § 36 ods. 8 EP:

   (8) Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému bezodkladne, najneskôr do 14 dní od ich prijatia, ak odsek 9 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohody, podľa ktorých má lehota presiahnuť 90 dní, sú neplatné. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím 14-dňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.

   § 46 ods. 3 EP:

   Plnenie exekútorovi má rovnané účinky, ako keby povinný plnil oprávnenému. Splnenie dlhu preukáže povinný písomným potvrdením o splnení dlhu alebo jeho časti podľa § 36 ods. 10 alebo exekútor poukázaním prijatých plnení oprávnenému.

   Ďakujeme za otázku

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)