feb 272014
 

Bankové ústavy potrebujú určitý čas na spracovanie všetkých podaní, preto v prípade že exekútorský úrad vedie konanie ako ukončené, môže nastať situácia, že účet je stále blokovaný. Súdny exekútor v tomto štádiu nemá žiadne prostriedky na urýchlenie tohto procesu!

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)