sep 242013
 

Exekútorský úrad Vám dáva do pozornosti  vzor Čestného prehlásenia o dobrovoľnej úhrade za povinného, na stiahnutie.

V prípade, že neviete ako presne vyplniť Čestné prehlásenie,  skontrolujte vyplnený vzor.

 

Ďalšie vzory podaní nájdete na pod-stránke Vzory podaní .

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)