mar 252013
 

 Dňa 28.2.2013 sa zúčastnil Exekútorský úrad Seminára k Aktuálnym otázkam postavenia súdneho exekútora s akcentom na rekodifikáciu civilného práva procesného konanom v Hoteli Sheraton v Bratislave .

Konferencia bola predovšetkým venovaná rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku a pripravovanej novelizácii Exekučného poriadku

viac

mar 182013
 
Novela zákona č. 513/1991 – Obchodný zákonník

Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

  • ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • stanovenie maximálnej lehoty splatnosti peňažného záväzku
  • zmena výpočtu úrokov z omeškania

1)         Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úroky z omeškania a nároku na … viac

mar 072013
 
Aký je rozdiel medzi lehotami a dobami ?

Lehoty a Doby

     Plynutie času –  je všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou na základe ktorej vznikajú, menia sa, zanikajú právne normy.

      Doba aj lehota je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či  rokov alebo … viac

mar 072013
 
Aký je rozdiel medzi lehotami a dobami ?

Lehoty a Doby

     Plynutie času –  je všeobecne uplatňovanou právnou skutočnosťou na základe ktorej vznikajú, menia sa, zanikajú právne normy.

      Doba aj lehota je určitý časový úsek, ktorý môže byť ohraničený vyjadrením konkrétneho počtu dní, týždňov, mesiacov či  rokov alebo … viac