jan 052014
 

Súdny exekútor postupuje v rámci svojich možností štandardným spôsobom, či sa jedná o pohľadávku v desiatkach eur alebo tisíckach eur. Každé konanie je však osobitné, a preto dve konania nemusia byť ukončené za rovnaký čas, napriek rovnakej výške vymáhanej pohľadávky, … viac

dec 152013
 

Áno je to možné. Exekučným titulom sú aj iné rozhodnutia a listiny, než rozhodnutie tzv. civilného súdu.

Naopak, exekúciu nemožno vykonať iba na základe predložených faktúr, dodacích listov či písomných zmlúv a zmeniek. Tieto pohľadávky, ktoré povinný nesplnil je potrebné … viac

dec 052013
 

Účastníkom exekučného konania sa stávate už doručením návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, preto v prípade, že bol na Vás podaný návrh na vykonanie exekúcie, ste vedený ako účastník konania s označením „Povinný“ a samotné konanie sa už začalo.  … viac