feb 102014
 

Na našom exekútorskom úrade, nemusíte platiť žiadne preddavky ani iné poplatky. Jediné náklady, ktoré musí strpieť oprávnený sú náklady za kolok vo výške 16,50 EUR na vydanie poverenia a náklady notárskeho úradu pre overenie exekučného titulu.

V prípade, že aj po vynaložení všetkých možných spôsobov nedôjde k vymoženiu pohľadávky, súd môže rozhodnúť uznesením aj o náhrade časti trov exekúcie oprávneným.

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)