Nov 062012
 
  • Máte pohľadávky? Vymôžeme ich. Zavolajte nám na  +421 -2- 546 30 654.
  • Ste dlžníkom v našej exekúcii? Ihneď sa k nám dostavte. Ušetríte tým peniaze.
  • Ste účastníkom exekučného konania? Navštívte našu online poradňu.
  • Hľadáte nehnuteľnosti alebo hnuteľné veci na predaj? Prejdite na dražby.

 

Vaše návrhy spracujeme aj v extrémnych množstvách. Máme na to prispôsobený softvér, vybavenie  úradu a osvedčené postupy. Pracovať pre vás bude takmer 40-členný  tím vedený exekútorom JUDr. Kamilom Líškom. O vaše pohľadávky sa postará jeden z najväčších exekútorských úradov na Slovensku.

Najnovšie články:

Sep 122014
 
Úspešná Dražba - Pozemky Kozárovce

 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška predal v dražbe nehnuteľný majetok – pozemky v katastrálnom území Kozárovce.  Znaleckým posudkom bola uvedená nehnuteľná vec ohodnotená na 2.189,- EUR. Vyvolávacia suma bola stanovená na 2.189, EUR. Výška zábezpekyviac

Sep 102014
 
!Termín! Opakovaná Dražba - Barový pult

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška predá v dražbe barový pult. Barový pult sa skladá z prednej a zadnej časti. Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na 584,79 EUR. Vyvolávacia suma je stanovená na 389,86 EUR. … viac