jún 022016
 

Exekútorský úrad v Bratislave pripravuje dražbu osobného motorového vozidla Daewoo Kalos  1.4, r. 2004. Termín dražby zatiaľ nebol určený. Predmet dražby bol ohodnotený na 500 EUR. Pre viac informácií kontaktujte exekútorský úrad pod sp.zn.: Ex 850/2016 na tel.č. 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na: feriancova@exekutorliska.sk.

13 2

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)