feb 282013
 
Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Exekútor má postavenie verejného činiteľa.

Spravidla viac

feb 282013
 

Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Exekútor má postavenie verejného činiteľa.

Spravidla

viac