feb 282013
 

Som dlžníkom v Sociálnej poisťovni, čo mám robiť?

Minimálnu výšku dlhu, pre ktorú na vás pošlú exekútora, zákon nepozná! Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
Exekútor má postavenie verejného činiteľa.

Spravidla platí :
1. Väčšie dlhy sa riešia predajom hnuteľných a nehnuteľných vecí
2. Menšie dlhy sa riešia zrážkami zo mzdy či dôchodku a prikázaním pohľadávky z účtu
Dlžíte Sociálnej poisťovni? Aj za nedoplatok 4 € sa môžete stať účastníkom konania ako povinný. Preto je vo vašom záujme aby ste svoje dlhy a nedoplatky riešili včas a v plnej výške. Sociálna poisťovňa má v pláne pre tento rok vymôcť od svojich neplatičov sumu viac ako 400 mil. eur. V súčasnosti eviduje Sociálna poisťovňa 291 tis. dlžníkov, ktorí dlžia cent a viac. Tento zoznam neplatičov je každomesačne aktualizovaný, čím chce Sociálna poisťovňa dotlačiť neplatičov k zaplateniu svojich dlhov.
Dôležité je uvedomiť si, že :

1. všetko, čo je vykonateľným právnym rozhodnutím predpísané, sa vymáha
2. v exekúcii je možné vymáhať akúkoľvek sumu

Súdny exekútori pri nižších dlžných sumách siahajú na :
1. Na peniaze v banke
2. Na časť mzdy či dôchodku
Je isté, že exekútor sa dozvie o všetkých peniazoch, lebo finančné inštitúcie sú povinné oznámiť všetky čísla, sumy, stavy účtov, tiež sumy prichádzajúce dlžníkovi poštou. Pri prehliadke bytu môžu zexekvovať aj „nasporené“ peniaze.
A na čo siahajú exekútori pri vyšších sumách ?
Ak dlžník nemá iný majetok a nie je z čoho uspokojiť veriteľa a výška vymáhanej sumy je vyššia, tak je to motorové vozidlo alebo nehnuteľnosť. Pokiaľ nechcete prísť o svoj nadobudnutý majetok, dodržujte svoje povinnosti riadne a včas. V prípade, že budete hazardovať so svojimi splátkami a veriť, že sa vám exekúcie vyhnú, môžete sa zamotať v exekúciách na niekoľko rokov a ohroziť váš nadobudnutý majetok a budúci majetok vašich detí.

/Mgr. Samuel Stanko/

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)