nov 292013
 
ÚSPEŠNÁ DRAŽBA -	Citroën C5 1.8i 16V Plus

Znalecký posudok: 739,- €
Rok výroby: 2001

Exekútorský úrad v Bratislave vydražil motorové vozidlo   Citroën  C51.8i 16V Plus, rok výroby: 2001. Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na  739,-  eur.

Deň konania dražby bol 10.12.2013 o 15:00 viac

nov 212013
 
ÚSPEŠNÁ DRAŽBA - Mazda MX-5 1.8i 16V Camel

Vyvolávacia cena: 2.218,67 €
Rok výroby: 2001

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor vydražil motorové vozidlo Mazda MX-5 1.8i 16V Camel, rok výroby: 2001. Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na  3.328,-  eur.

Deň konania dražby bol viac