nov 212013
 
Dražba - Mazda MX-5 1.8i 16V

Vyvolávacia cena: 2.218,67 €
Rok výroby: 2001

Exekútorský úrad v Bratislave, súdny exekútor vydražil motorové vozidlo Mazda MX-5 1.8i 16V Camel, rok výroby: 2001. Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na  3.328,-  eur.

Deň konania dražby bol stanovený na 12.12.2013 o 10:00 hod. na Exekútorskom úrade JUDr. Kamil Líška, Ul. 29. augusta č.2, v Bratislave. Úspešnému vydražiteľovi prajeme veľa šťastných kilometrov.  Exekúcia č.: 3342/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)