jan 212016
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška oznamuje, že dňa 26.1.2016 o 12.00 hod sa v priestoroch exekútorského úradu uskutoční opakovaná dražba elektrotechnických zariadení:

  • LCD projektor Panasonic PT-L720E, S/N:SF3160194

Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na sumu 42,- EUR s DPH.

Najnižšie podanie na dražbe uvedenej hnuteľnej veci  predstavuje sumu 28,- EUR s DPH

– bližšie informácie získate na:

  • tel. č.: 0948 226 740
  • email: feriancova@exekutorliska.sk

IMG_20160120_100930s

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)