júl 222015
 

Plánovaná dražba– pozemky v Tomášove (k.ú.: Malý Madarás)

Plánovaná dražba zrušená z dôvodu ukončenia exekučného konania.

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor predá v dražbe pozemky – záhrady v celkovej výmere 8.819 m2. Pozemky sa nachádzajú v kat. území Malý Madaras, obec Tomášov. Dražba sa bude konať dňa 18.9.2015 o 10:00 hod. v exekútorskom úrade na Grösslingová 62, Bratislava. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 7.9.2015 o 16:00 v mieste predmetnej nehnuteľnosti. Najnižšie podanie je stanovené vo výške 35.460,- eur a výška zábezpeky je 17.730,- eur. V prípade záujmu kontaktujte exekútorský úrad na tel.č.: 02/54630654, 0948226740 alebo emailom na novotna@exekutorliska.sk

Pripravovaná Dražba  Pripravovaná Dražba

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)