apr 102014
 
DRAŽBA - IVECO

Exekútorský úrad v Bratislave predal v dražbe  motorové vozidlo Iveco Turbo Daily 35 C13 V 3950, rok výroby: 2003.  Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na  3.312,- EUR. Deň konania dražby bol 11.4.2014 o 14.30 hod.v sídle Exekútorského úradu v Bratislave, JUDr. Kamila Líšku – súdneho exekútora. Exekúcia EX 2481/2013

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)