mar 202014
 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor predá v dražbe nákladné motorové vozidlo LIAZ 110.031 SHR 3001, rok výroby: 1987. Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená na 2.767,20 eur. Deň konania dražby bude 25.3.2014 o 10:00 v sídle Exekútorského úradu v Bratislave. Exekúcia č.: 3324/2013

 

 

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)