dec 032012
 

Bude podvodov pri predaji motorových vozidiel menej ?

Asi áno… Pretože od 1.januára 2013 má byť podpísaná novela zákona o cestnej premávke, ktorá reaguje na stúpajúci počet podvodov pri predaji ojazdených áut.

Od januára 2013 bude možné zistiť to, či na kupované auto je alebo nie je uvalená exekúcia. A ako je to dnes? Tieto informácie sú dostupné len vybraným inštitúciám, ktoré nie sú oprávnené tieto informácie poskytovať.

Čo je dnes nevyhovujúce ?

V súčasnosti, keď neustále narastá počet exekučných konaní, rastie aj počet prípadov, kedy príde k uzavretiu kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k ojazdenému vozidlu, na ktoré už bola nariadená súdna exekučná blokácia. Dochádza tak k poškodzovaniu práv a právom chránených záujmov kupujúceho takéhoto motorového vozidla.

Aké sú nevýhody v súčasnosti?

  1. Kupujúci si nemá možnosť overiť informácie o vlastníkovi vozidla
  2. Kupujúci si nemá možnosť overiť informácie o priebehu exekučných konaní, ktoré vozidlo zaťažuje a bráni jeho zápisu o zmene držby či odhláseniu do cudziny
  3. Kupujúci sa stane vlastníkom vozidla, nemá však vykonávať oprávnenia plynúce z vlastníckeho práva
  4. Orgán policajného zboru nevykonáva zápis o zmene držby vozidla, odhlásenie vozidla do cudziny a zmenu údajov o vlastníkovi

A čo je teda cieľom novely?

  1. Zabrániť špekulatívnym prevodom vozidiel, kedy sa vlastníci vozidiel snažia poškodiť veriteľa v exekúcii, a tiež pri výkone rozhodnutia a v konečnom dôsledku zabráni aj poškodeniu kupujúceho.
  2. Právo na informáciu o exekučnom konaní by mal mať každý, kto môže byť ovplyvnení exekúciou osoby, na ktorú je vedená exekúcia  – a to aj bez súhlasu osoby, ktorej sa informácia týka

Navrhovatelia novely Zmajkovičová, Kovačócy a Varga tvrdia, že prijatie ich novely bude mať aj finančný význam pre štátny rozpočet. Aký? Informácie budú spoplatnené- 1,5€ za stranu.

Už treba len podpis prezidenta, pretože nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov NRSR už pripravovanú novelu zákona o cestnej premávke schválilo.

/SS/

  One Response to “Sprístupnia sa kupujúcim informácie o autách v exekúcii…?”

  1. I appreciate the good work you are doing! I’ve really enjoyed reading it. You’ve arouse me a great interest. I’ll investigate it more. Keep up doing it!

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)