nov 152012
 

Za exekútorský úrad sme sa zúčastnili školenia exekútorov konaného v Hoteli Kaskády na Sliači dňa 8 a 9. novembra  2012.

prednášková sála

Konferencia exekútorov

Školenie bolo zamerané na rôzne sporné otázky, ktoré vznikajú pred i počas výkonu exekúcie a zároveň sa snažila načrtnúť budúce smerovanie informatizácie verejnej správy. Prednášky viedli a na otázky odpovedali odborníci z oblasti exekúcie a fungovania verejnej správy, čo malo prispieť k ucelenému prednesu danej problematiky a načrtnúť budúci vývoj v daných oblastiach.

 

Hlavné predmety prednášok a diskusií

  1. Neplatnosť a odporovateľnosť právnych úkonov a ochrana spotrebiteľa. Zodpovednosť exekútora za spôsobenú škodu.
  2. Elektronizácia justície a súdneho spisu
  3. Elektronizácia administratívnych procesov verejnej správy
  4. Informatizácia Prezídia Slovenskej komory exekútorov
  5. Incidenčné a iné právne spory v súvislosti s novelou Exekučného poriadku

Toto školenie prinieslo zodpovedanie mnohých kontroverzných otázok, pozitívne motivovalo účastníkov, zdôraznilo potrebu ďalšieho zefektívnenia systému  a prispelo k odbornejšiemu výkonu práce súdnych exekútorov.

/SS/

 Leave a Reply

(povinné)

(povinné, nebude zverejnený)