dec 092014
 
Úspešná dražba - Citroën C3 1.4 HDi

Súdny exekútor so sídlom v Bratislave  predal v dražbe motorové vozidlo Citroën C3 1.4 HDi.
  Znaleckým posudkom bola uvedená hnuteľná vec ohodnotená 3136,- €.  Deň konania dražby bol stanovený na 9.1.2015 o 10:00  v sídle Exekútorského úradu JUDr. Kamil viac

okt 292014
 
Vydražené - motocykel  Kawasaki VN

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška predá v pripravovanej dražbe motocykel Kawasaki VN 800, rok výroby: 1998.  Znaleckým posudkom bola hnuteľná vec ohodnotená na 2.026,- EUR.

Deň konania dražby je stanovený na 21.11.2014 o 10:00  v sídle viac

okt 232014
 

Ponúkame na Garáž pre osobné vozidlo v Bánovciach nad Bebravou, v katastrálnom území obce Bánovciach nad Bebravou.  Zapísanú na LV 3512 v podiele 1/1.

Bližšie info Vám poskytneme na tel: 0948 226 740.

LV č. 3512                                                                 Okres: Bánovce nad … viac