jan 172015
 
Dražba nehnuteľnosti - pozemok Kvetoslavov

Súdny exekútor v Bratislave, JUDr. Kamil Líška predá v dražbe pozemok – Zastavaná plocha v katastrálnom území   v celkovej výmere 1474 m2. Pozemky sa nachádzajú v kat. území Kvetoslavov, okres Dunajská Streda. Dražba sa bude konať dňa 23.1.2015 viac

sep 122014
 
Úspešná Dražba - Pozemky Kozárovce

 

Exekútorský úrad v Bratislave, JUDr. Kamil Líška predal v dražbe nehnuteľný majetok – pozemky v katastrálnom území Kozárovce.  Znaleckým posudkom bola uvedená nehnuteľná vec ohodnotená na 2.189,- EUR. Vyvolávacia suma bola stanovená na 2.189, EUR. Výška zábezpekyviac

jún 022013
 
Dražba - Priemyselný objekt v Oslanoch

Cena : 190.000,- €  – najnižšie podanie
Rozloha : 682 m2 + 2.743 m2

Exekútorský úrad JUDr. Kamil Líška – súdny exekútor predá v dražbe dvojpodlažný objekt bývalej pekárne nachádzajúcej sa v obci Oslany, súpisné číslo 134. V súčasnosti viac